maart 2021 - Structureel bestrijden van armoede
De Buitenwacht bekleedt de voorzittersrol binnen het Platform tegen Armoede Drechtsteden. En is tevens penvoerder.
De signalen die bij de wijkwinkel van De Buitenwacht binnenkomen dienen als casus voor het Platform tegen Armoede. De Buitenwacht begrijpt dus als geen ander de positie (leefwereld) van de doelgroep. En de rol van de overheid (systeemwereld).

Door gezamenlijke activiteiten probeert het Platform tegen Armoede Drechtsteden het probleem van armoede meer in de publiciteit en hoger op de politieke agenda te krijgen.De coronacrisis verscherpt de kloof tussen rijk en arm. De mensen die het hardst getroffen worden zijn de mensen die het moeilijk hebben om rond te komen: dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, jongeren die jeugdhulp verlaten en mensen met verward gedrag, kwetsbare ouderen in isolement, alleenstaande moeders. En er komen nieuwe groepen bij: flexwerkers en kleine ondernemers, die het hoofd niet meer boven water kunnen houden.

CPB en SCP waarschuwen in recent onderzoek Kansrijk Armoedebeleid dat de tweedeling in de samenleving alsmaar groter wordt en dat beleidsinstrumenten ingezet moeten worden op inkomensondersteuning. De ombudsman geeft aan dat het huidige systeem niet effectief is en de mensen niet bereikt en pleit voor minder systeem en meer aansluiten bij de leefwereld dicht bij de mensen. Platform tegen Armoede Drechtsteden wordt zich hier steeds meer van bewust en wil in 2021 een meer verbindende en zichtbare rol in Dordrecht. De focus wordt gelegd op structurele armoedebestrijding door middel van het opzetten van een signaleringssysteem en laagdrempelige ondersteuning door ontmoetingsplekken in de wijken hiervoor te faciliteren. Inkomensondersteuning, voldoende en betaalbare sociale woningen, aandacht voor fysieke en mentale gezondheid, aandacht voor kwetsbare wijken zijn de thema‚Äôs waar het Platform tegen Armoede mee aan de slag gaat.
Het kabinet heeft extra middelen ingezet om de armoede te bestrijden en het Platform tegen Armoede heeft de wethouder van Gemeente Dordrecht gevraagd de middelen meer in te zetten op structurele bestrijding van armoede.
Meer informatie vindt u op de website: www.platformtegenarmoede.nl