Rabobank

Twee medewerkers van de Rabobank vertellen u graag meer over veilig en zelfstandig bankieren. Dat doen zij tijdens een koffiemoment op 5 juni 2024 van 10:00 tot 11:30 bij De Buitenwacht.

09.30 - 12.30 uur       Koffie-inloop
                                    
Loop even binnen voor een kop koffie of thee. Een praatje, de krant of de computer.
                                    Kosten koffie/thee € 0,50.

09.30 - 12.30 uur       Koffie-inloop
                                    Kosten koffie/thee € 0,50 per kop.

09.30 - 12.30 uur       Koffie-inloop
                                    Kosten koffie/thee € 0,50 per kop.

09.30 - 12.30 uur       Koffie-inloop
                                    Kosten koffie/thee € 0,50 per kop.

14.00 - 16.00 uur        Uitgifte voedselbank

11.00 – 13.00 uur       Wereldpercussie (Djembé)
                                    Met name mensen uit de wijk zijn van harte welkom om mee te komen trommelen.
                                    Heb je geen djembé, dan kan je er één gebruiken die er staat. Onder leiding van Redouane.


Terugblik op zijn werk en gedachtengoed van De Buitenwacht.


maart 2021 - Terugblik en vooruit kijken 


2020, we kijken terug op een bijzonder jaar.
Het motto van ons werkplan 2020 'Er zijn voor een ander' kreeg door de Corona maatregelen een extra betekenis. De coronacrisis heeft ons lessen geleerd die we meenemen naar 2021: fysiek open blijven en er zijn voor de individuele bezoeker. Voldoende tijd, oprechte interesse, praktische steun, actief de wijk in gaan en contact leggen met bewoners van Oud Krispijn. Mensen die in de knel dreigen te komen opvangen en stimuleren om deel te nemen aan activiteiten of vrijwilliger te worden.

maart 2021 - Structureel bestrijden van armoede
De Buitenwacht bekleedt de voorzittersrol binnen het Platform tegen Armoede Drechtsteden. En is tevens penvoerder.
De signalen die bij de wijkwinkel van De Buitenwacht binnenkomen dienen als casus voor het Platform tegen Armoede. De Buitenwacht begrijpt dus als geen ander de positie (leefwereld) van de doelgroep. En de rol van de overheid (systeemwereld).

maart 2021 - Het ventilatiesysteem van De Buitenwacht werd in 2004 geïnstalleerd. Het systeem heeft altijd goed gewerkt maar zoals iedere installatie in een gebouw had dit ook onderhoud nodig. Corona was een directe aanleiding om de installatie schoon te maken want verse, schone lucht is enorm belangrijk.
Joop Mikx en Ger Wark zijn aan de slag gegaan om een bedrijf te zoeken die de schoonmaak van ons systeem zou kunnen doen. Met vrijwilligers zijn alle behuizingen rond de ventilatiebuizen open gemaakt op de bovenverdieping. Een vies en stoffig werkje maar met elkaar is het gelukt. Daarna kon het schoonmaakbedrijf aan de gang en alle ventilatiebuizen zijn schoongemaakt en de filters vervangen.

Schoonmaak bleek hoog nodig want de filters waren zwart van de viezigheid en in de ventilatiekanalen zat de nodige smurrie. Met een paar man zijn de omkastingen weer dicht gemaakt. Ger en Joop hebben het systeem weer getest op functioneren en het systeem doet het weer top en kan weer jaren vooruit. We hebben nu overal in het systeem toegangsluiken voor onderhoud laten aanbrengen zodat toekomstig onderhoud eenvoudiger en regelmatiger kan plaatsvinden.
Joop, Ger en alle andere vrijwilligers die mee hebben gewerkt, hartelijk dank! We zitten er weer coronaproof bij nu ons systeem 15x per uur alle lucht in de grote zaal weer ververst.

“Wij doen mee aan de Oranje Fonds Collecte, zodat we een budget op kunnen bouwen voor onze activiteiten zoals de kindertoneelclub of de vrouwensoos. 50% van onze opbrengst mogen we namelijk investeren in onze eigen doelstellingen. Met de andere helft steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven in onze provincie. Zo wordt alles 100% lokaal besteed.
Wil jij ook bijdragen aan een fijne samenleving? Doneren kan via onze speciale actiepagina: https://zuid-holland.oranjefondscollecteonline.nl/…/stichti… Oneindig veel dank!”

Van 11 t/m 15 juni lopen we in Nieuw Krispijn om te collecteren. Heb je in deze week een uurtje over om mee te lopen? Meld je dan bij Els Hauser

190404 affiche Passion

Stichting De Buitenwacht luidt samen met Greenpeace de noodklok voor het klimaat

 

Ruim tweehonderd klokken roepen minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op tot actie

 

Dordrecht – De Buitenwacht luidt zaterdag 1 december met Greenpeace de noodklok voor het klimaat. Niet alleen in Dordrecht, maar door het hele land wordt letterlijk de noodklok geluid. Het is nu tijd om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Uit een recent klimaatrapport van de Verenigde Naties blijkt dat de opwarming van de aarde kan én moet worden beperkt tot 1,5 graad. Het verschil tussen 1,5 of 2 graden opwarming heeft desastreuze gevolgen voor de planeet. Vlak voor de internationale klimaattop in Polen wordt daarom de noodklok geluid op ruim 200 plaatsen verspreid door heel Nederland. Zo wordt een stevig signaal gegeven aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

“Wij luiden de noodklok, omdat de aarde gekoesterd moet worden, voor onzelf en de generaties die na ons komen”, zegt Els Hauser van De Buitenwacht

Twee voor twaalf

Met dit signaal roepen burgers door heel Nederland minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op om een koploper te zijn op de klimaattop in Polen. De wereldwijde ambitie moet van 2 naar maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde. Faiza Oulahsen van Greenpeace: “Het is 2 voor 12 voor het klimaat. Het is van essentieel belang dat Nederland maatregelen neemt om binnen de maximale opwarming van 1,5 graad te blijven. Dat halen we alleen als we onze CO2-uitstoot met 60% terugdringen in 2030. Dat betekent onder andere inzetten op zonne- en windenergie, onze bossen beschermen en de kolencentrales sluiten.”

Door het hele land

Van de Sint-Janskerk in Maastricht tot de Martinitoren in Groningen. Van het carillon in de Grote Kerk in Enschede tot de klokken van één van de oudste kerken van Drenthe in Anloo. Om twee minuten voor twaalf worden er op ruim 200 plekken in heel Nederland de klokken geluid. Behalve kerken doen ook gemeenten, beiaardiers en moskeeën mee. In elke provincie in Nederland wordt de noodklok geluid en zelfs buiten de landsgrenzen zijn de noodklokken te horen, zoals op carillons in Washington en Sint-Petersburg.

En dus ook bij De Buitenwacht, Bosboom Toussaintstraat 67 Dordrecht om 11.58 uur op 1 december. We luiden niet alleen onze klok, maar we gaan er ook bij trommelen.klokketorentje

Uitnodiging voor de internationale dag en de viering van 35 jaar Buitenwacht op zondag 18 november

Van 14.00 - 17.00 uur en van 19.00 – 22.00 uur

Wij nodigen u uit om samen met ons te vieren dat De Buitenwacht vijf en dertig jaar actief is in Oud Krispijn.

De Buitenwacht staat in een traditie van vijf en dertig jaar, uitgegroeid van een experiment tot een beweging en tot een traditie. Levensverhalen van mensen zijn verbonden geraakt met de Buitenwacht. Dat is levende geschiedenis. De toekomst van dit verleden telt mee om De Buitenwacht perspectief te blijven geven.

Tijdens deze viering willen we graag onze levensfilosofie met u delen.

Wij voelen ons erg verwant met de Ubuntu filosofie en levensvisie en zijn erg blij dat de founder van Ubuntu Society, Annette Nobuntu Mul, onze viering met ons mee wil maken en zij zal ons meenemen in dit diepgewortelde (Zuid)-Afrikaans mensbesef.

Ubuntu is de essentie van ons menselijk bestaan’, aldus bisschop Desmond Tutu. Het gaat over verbondenheid met anderen. De onmogelijkheid van ons mensen om in isolatie te leven. Ubuntu draait om toewijding en om relaties tussen mensen onderling.

Ubuntu betekent dat we rimpels uitzenden naar de grotere gemeenschap met het besef dat ons eigen handelen een ieder aangaat, niet slechts onszelf.

Na afloop van deze lezing gaan we onder genot van hapje, drank en muziek met elkaar feesten.

U kunt zich aanmelden bij .

affiche Internationale dag 2018

armoededag2018

De Buitenwacht organiseert op zaterdag 22 september van 11.00- 20.00 uur een burendag in de Bosboom Toussaintstaat.
Op de burendag kunnen bewoners uit Krispijn elkaar ontmoeten, met elkaar kennismaken en mooie dingen ondernemen.

Voor jong en oud zijn er allerlei activiteiten:
Voor de Buitenwacht komt een partytent van de gemeente. We adopteren officieel de boomspiegel voor de deur van de gemeente. Er worden meerdere boomspiegels in de buurt geadopteerd door buurtbewoners en op deze dag vieren we met deze bewoners en de gemeente dat we samen de wijk schoon en aantrekkelijk maken met veel eigen inzet.
Je kunt er gezellig zitten en ongedwongen met elkaar praten. Er is een muzikaal programma, met een optreden van de wereldpercussiegroep van Radouan.

Van één tot drie is er voor de kinderen uit de buurt een workshop stenen beschilderen voor kinderen. Het idee is dat we binnenkort een kinderclub opstarten voor de buurt, waar de kinderen geregeld bij elkaar komen voor creatieve, culturele en sportieve activiteiten.

Vanaf 16.00 uur is er een mooi programma met mama Judith in De Buitenwacht dat er als volgt uitziet,

 

180922mama judith

We zijn gesloten van 30 juli tot 26 augustus.
 Als sinds enkele jaren doet ontmoetingscentrum de Buitenwacht mee aan de collecte van het Oranjefonds. Een week lang mogen ze dan in de wijk met enkele vrijwilligers de deuren langs om geld op te halen, dat ze voor de helft vrij mogen besteden aan hun eigen activiteiten. De andere helft is voor het Oranjefonds en wordt gebruikt voor het steunen van goede doelen elders in de provincie. Dit jaar biedt het Oranjefonds een aanvullende mogelijkheid om te collecteren en wel online. De Buitenwacht heeft daarvoor een pagina aangemaakt, zodat mensen van buiten de wijk ook een donatie kunnen doen. Ook hier geldt dat de helft van de donatie voor de Buitenwacht is, en de andere helft voor het steunen van overige goede doelen in de provincie, door het Oranjefonds. Een leuk extraatje is de dinercheque. Bij een donatie vanaf € 20,- ontvangt je een dinercheque voor een driegangen diner in het eethuis van de Buitenwacht op donderdagavond. Dit is de betreffende online-pagina: https://zuid-holland.oranjefondscollecteonline.nl/organisatie/stichting-de-buitenwacht?utm_source=kentaa&utm_medium=email-share&utm_campaign=oranje-fonds-collecte-online De collecteweek is dit jaar van 22 tot 26 mei en wie mee wil collecteren voor de Buitenwacht is van harte welkom. Bel dan Els Hauser, tel 078-6131359.  Het geld dat De Buitenwacht ophaalt gaat dit jaar naar een leuke waardering voor de vrijwilligers en goede computers voor de administratie. Let op! Donderdag 17 mei om 15.30 uur komen we als collectanten bij elkaar om de straten te verdelen. Meld je aan en voel je welkom!

mama judith

Enige maanden geleden vond er een gesprek plaats tussen de Buitenwacht(Riet Duykers), het NIVON (Marijke Alvarez) en Jos Vervoort en Maria Visser, betrokken bij beide.

 Het was een oriënterend gesprek om te kijken naar mogelijkheden voor een vorm van samenwerking, die recht doet aan de inzet van beide organisaties.

 Stichting De Buitenwacht heeft  de volgende speerpunten: - het voorkomen en  bestrijden van eenzaamheid - het bevorderen van financiële redzaamheid -  het bestrijden van armoede.

 Het NIVON is een vereniging van mensen, die met elkaar en voor elkaar werken aan een samenleving, die eerlijk is en groen.

 Beide organisaties zien het belang van verdere samenwerking. Zowel de Buitenwacht als het NIVON werken in de plaatselijke samenleving en maken gebruik van vrijwilligers. Een eerste oriëntatie laat zien dat we de volgende activiteiten kunnen delen:  wandelen in de omgeving, handenarbeid activiteiten, gespreksavonden organiseren rondom een actueel onderwerp e.d.

Maria en Jos zijn recent op bezoek geweest bij NIVON Rotterdam. Men heeft daar een uitgebreide collectie films waar wij tegen beperkte kosten gebruik van mogen maken

In Rotterdam hebben ze ons geënthousiasmeerd en wij hopen dat enthousiasme op jullie over te kunnen brengen.

In deze nieuwsbrief willen we de belangstelling peilen voor het organiseren van filmavonden en wij zoeken enthousiaste mensen die met ons dit verder willen oppakken en organiseren.

Je kunt bij Jos Vervoort laten weten of je mee wilt doen. Hij is op maandag in de Buitenwacht.

Terugblik Sociaal Offensief 17 oktober 2017

Op de Internationale Dag van De Armoede heeft het Platform tegen Armoede Drechtsteden en de Buitenwacht voor de derde keer een bijeenkomst georganiseerd waar politici, bewoners en professionals met elkaar in gesprek gingen over de voortgang van de 18-puntenlijst die eerder werd vastgesteld.

Uitwisseling lokale platforms tegen armoede uit diverse gemeenten in de Drechtsteden

In de diverse gemeenten hebben verschillende organisaties en gemeenten lokale platforms opgericht om de armoede in de gemeente op te pakken. De middag zijn de ervaringen uitgewisseld en gedeeld. Aan het einde van de middag zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Bij regionale ontwikkelingen en onderwerpen gezamenlijk optrekken. Het Platform tegen Armoede Drechtsteden is hiertoe het aangewezen samenwerkingsverband en zal dit initiëren.
  • Kennisuitwisseling van de lokale ontwikkelingen en activiteiten. De vertegenwoordigers vinden het zinvol om een aantal keren per jaar bij elkaar te komen om dit met elkaar te
  • delen.

Avondprogramma:

Sociale Dienst is druk bezig met het onderwerp klantbejegening en dienstverlening. Mark Rothuizen gaf een toelichting op de nieuwe dienstverlening en uitstraling.

Daarna zijn twee actiepunten van het Platform tegen Armoede Drechtsteden besproken:

  • Welke mogelijkheden zien we voor een ombudsvrouw voor de Drechtsteden?
  • Drechtstedenpas: biedt de Drechtstedenpas de mogelijkheid om aan sociaal culturele activiteiten mee te doen voor mensen met een smalle beurs?

De aanwezige politieke partijen gaven een toelichting over armoede wat in verkiezingsprogramma komt te staan en de wethouder Peter Heijkoop heeft de avond afgesloten met informatie over het ontwikkelen van een armoedeplan voor de gemeente Dordrecht. We zijn benieuwd of de Dordtpas en/of Ombudsvrouw meegenomen worden in dit plan.

De opzet van deze bijeenkomst: in gesprek met politici, bewoners en professionals wordt door de aanwezigen erg gewaardeerd en gaan hiermee door.

Volgende bijeenkomst:

21 februari: Wat doen de politieke partijen in Dordrecht aan armoede?

Reserveer alvast datum in uw agenda. Op de website www.platformtegenarmoede.nl  en twitter zal programma  bekend worden gemaakt.

De Buitenwacht is gesloten van 26 december tot 5 januari.

Op 6 januari is er een nieuwjaarsbijeenkomst van Vrouwen in Balans met het thema muziek van 19.00 - 22.00 uur.

Op 10 januari is er van 16.30 - 19.00 uur een nieuwjaarsreceptie georganiseerd door De Buitenwacht en de LETS-ruilwinkel.

nieuwjaarsreceptie 2018

Internationale Dag van de armoede
17 oktober wordt er gerapporteerd over de 18-puntenlijst waarbij er enkele resultaten worden vermeld. Momenteel vinden gesprekken plaats met de wethouder Peter Heijkoop. Het wordt belangrijk om rekening te houden met het onderscheid tussen regionale en lokale onderwerpen.  Voor het programma van 17 oktober ontstaat het idee om ‘s middags de lokale platforms die met armoedebestrijding bezig zijn uit te nodigen om elkaar te informeren over plannen en om voorstellen met elkaar te bespreken. Dan zou het avondprogramma over bovenlokale onderwerpen kunnen gaan. Op het moment van de uitgave van de nieuwsbrief wordt er nog volop aan de invulling van de bijeenkomst gewerkt. Reserveer alvast de datum in uw agenda, er komt nog meer informatie op de website van Platform tegen armoede Drechtsteden. www.platformtegenarmoede.nl .

Vindt u het lastig om met computers te werken? Of heeft u een computer of laptop gekregen of gekocht, maar nog nooit gebruikt? Of kent u zo iemand? Bij De Buitenwacht  helpen we u graag verder.

 Wij bieden een computercursus aan voor beginners. Niet alleen het gebruiken van de computer en laptop komt aan bod, maar ook wordt aandacht besteed aan praktische zaken op het internet zoals internetbankieren, het downloaden van de afvalwijzer van gemeente Dordrecht of het gebruik maken van Facebook. Naast handelingen op het internet komen ook het opstellen van documenten, of het gebruiken van andere programma’s op uw computer aan bod. In 8 lessen leert u op uw eigen niveau heel praktisch omgaan met uw computer en het internet. Als u een laptop heeft kunt u die meenemen, anders horen wij het graag van u. Er zijn enkele computers beschikbaar. 

Vanaf 11 september zijn er weer cursussen bij De Buitenwacht.
De cursus vindt plaats op maandag middag van 14.15 – 15.30 uur.

Kosten: € 2,50 per les
Een groep van max. van 10 deelnemers

De cursus wordt begeleid door Jos Vervoort, die met zijn eigen ontwikkelde methode u wegwijs maakt in de digitale wereld.

Aanmelden kan via een pb of of 078-6131359, vragen naar Els Hauser.

Kiwanis Club Dordrecht is opgericht in 1987 en is een hechte en gezellige serviceclub.

Één van de grootste fundraise activiteiten is de jaarlijkse Kiwanis club Dordrecht Golfdag. Met als vaste uitvalsbasis Golfclub Crayensteijn altijd gegarandeerd voor een leuke dag.
 
Op vrijdag 16 juni 2017 organiseerde Kiwanis Club Dordrecht haar 21e golftoernooi, en een deel van de opbrengst was voor De Buitenwacht. De Buitenwacht is al 32 jaar een plaats waar mensen ( volwassenen en kinderen) met verschillende achtergronden, culturen, waarden en normen, leefwijze elkaar ontmoeten en met elkaar allerlei activiteiten organiseren. De Buitenwacht voert een positief jeugdbeleid onder het motto: De jeugd heeft de toekomst. In dit beleid staan er voor de  kinderen in 2017  een aantal projecten gepland waar de Kiwanis Club Dordrecht graag een financiele bijdrage wil leveren:

  • koken voor kinderen
  • huiswerk huis
  • creative dans

Onze voorzitter Riet Duijkers en onze coördinator van het huiswerkhuis Gerard Vetter hebben uit handen van Karin Lambrechts, wethouder zorg en welzijn van de gemeente Dordrecht ontvangen. Er zijn leuke foto's gemaakt van deze dag. Klik op de foto voor het hele album.

 DSC 0273

Heel Dordrecht doet

 “Waar haal je de kracht vandaan?”

 

Op woensdagmiddag 8 maart organiseert De Buitenwacht in het kader van internationale vrouwen een high tea, informatiemarkt, conferentie en dialoog.

Thema van de dag is “Power to de vrouw”, over vrouwen die met geweld te maken hebben gehad en toch krachtig in het leven staan.

Het programma begint om 14.00 uur met een inleiding over vormen van geweld en een ervaringsverhaal. Daarna worden de aanwezigen uitgenodigd om antwoorden te geven op de vraag “wat heeft een aangeslagen vrouw nodig om weer krachtig te zijn?”.

Hier willen we zoveel mogelijk antwoorden op verzamelen en de vijf belangrijkste selecteren.

Na de pauze gaan we aan de slag met de vraag hoe deze antwoorden in de praktijk het beste gerealiseerd kunnen worden. Dit in groepjes aan tafel met alles wat hoort bij een high tea.

Na afloop is er nog gelegenheid voor een hapje en een drankje en krijgen we een optreden van de dames van het koor Melange Rood.

Rond deze activiteit zullen vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties aanwezig zijn om informatie te geven over wat zij doen rond hulpverlening aan vrouwen en aanbod van  trainingen en cursussen om weerbaarder te worden of zaken te verwerken.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Els Hauser.

Barmhartigheid als innerlijke drijfveer

Aankomende maand zal er met kerstavond weer een mooie kerstviering zijn in De Buitenwacht.  Het thema van dit jaar is “Barmhartigheid, als innerlijke drijfveer”.  Het belooft een hele mooie viering te worden. Een viering vol met muziek, zang en mooi samenzijn! Een multiculturele viering. Voor mensen van alle religies en zonder religie!

De viering dit jaar zal een kerstviering zijn waarin ieder zal worden uitgedaagd om barmhartigheid te ervaren.

Sebastian Radu Seu zal de avond muzikaal begeleiden. Voor de overdenking zal Judith Moni Ateba aanwezig zijn.

Tijdens de viering zal er een speciaal moment zijn voor kinderen en er is voor hen een eigen activiteit tijdens de viering.

De inloop zal zijn vanaf 20.30. Er is ontvangst met glühwein en warme chocolademelk.  De viering begint om 21.00.

affiche kerstviering 2016

Buitenwachttraditie op de derde zondag van november. 

Elk jaar in november organiseert stichting De Buitenwacht in de Bosboom Toussaintsstraat een Internationale Dag. Op deze dag proberen zij zoveel mogelijk verschillende culturen te laten zien en deze culturen te laten kennismaken met elkaar en de bezoekers aan deze Internationale dag.

Zondag 20 november stond er dan ook een keur van prachtige artiesten op het programma om dit feest weer tot een onvergetelijk evenement te maken. Als in een goede traditie trapte de bekende Caribbean Energy Brassband om 13.00 uur af met een rondje door de wijk. Hun vrolijke ritmes riep iedereen op om naar het feest te komen. En ondanks het stormachtige weer wisten veel mensen het feest goed te vinden.

Vervolgens kon het publiek  deze middag genieten van kinderdansgroep Diversity Crew, de liedjeszingers van Hoppa Hoppa Tralala, karaoke van Klara & Els, en

het zangkoor Melange Rood. Mama Judith bracht ons daarna een schitterend verhaal over het ontstaan van de wereld zoals dat bij elk kampvuur wordt verteld in Kameroen en natuurlijk liet ook de jeugd zich niet onbetuigd gezien de optredens van rappers Beat the Macho en Monaco & friend en een Pools singersongwriters duo.

De dag werd afgesloten met een spetterend optreden van, bekend tot ver binnen en buiten Dordrecht, het Officieel Ukulele Ochestra Dordrecht(OUD). Haar energieke en enthousiaste optreden liet een ieder die er was nog een laatste keer meezingen en dansen op tijdloze popklassiekers!

De foto's van deze dag zijn hier

afiiche internationale dag 2016161114 mmv

Sociaal Offensief tegen Armoede op maandag 17 oktober 

Op maandag 17 oktober is het de internationale dag tegen armoede. Uit een recent rapport van het Sociaal Cultureel  Planbureau blijkt dat de regio een volle procent slechter uit de bus komt dan het Nederlandse gemiddelde.

Daarom organiseert het Platform Tegen Armoede in samenwerking met De Buitenwacht het Sociaal Offensief tegen Armoede in de Drechtsteden.

In vervolg op het Sociaal Manifest en het succes van de activiteiten uit de Sociale Kalender (meldpunt klachten bejegening SDD, armoededebat, conferentie over alsmaar stijgende woonlasten, weg met de boete op de uitkeringen en onder de aandacht brengen van de effecten van de kostendelersnorm) nodigen we maatschappelijk betrokken instellingen uit, en vragen we gemeenteraadsleden om met bewoners in gesprek te gaan aan de hand van actuele thema’s en stellingen over armoede, om gezamenlijk tot een Sociaal Offensief te komen met een concreet 10 puntenplan.

Voor de maatschappelijke organisaties is er vanaf 14:45 u. in De Buitenwacht inloop met koffie. Het programma begint om 15 u, waarna we rond 16 u. aan het werk zullen gaan om stellingen en vraagstukken voor te bereiden voor het avondgedeelte.

Wij nodigen nadrukkelijk bewoners uit de Drechtsteden uit om aan tafel met raadsleden in gesprek te gaan tijdens een heerlijk buffet gratis aangeboden door De Buitenwacht. U bent vanaf 17:30 u. van harte welkom in de Buitenwacht. Het duurt tot ongeveer 20 u. Daarna koppelen de politici hun bevindingen terug en spreken hun belofte uit over hun bijdrage aan het Sociaal Offensief tegen armoede.

De Buitenwacht is gevestigd aan de Bosboom Toussaintstraat 67 in Dordrecht. In de directe omgeving zijn er voldoende gratis parkeerplaatsen en ook met openbaar vervoer is De Buitenwacht goed bereikbaar.

Aanmelding voor deze bijeenkomst bij de secretaris van het Platform tegen Armoede: Geef daarbij aan of u voor de middag/ avond komt en of u mee wilt eten. 

Van 16.30 tot 19.30 met borrel en feestelijke maaltijd. Officiële openingshandeling door wethouder Heijkoop.

Klik op de uitnodiging voor meer informatie over de menu's in september.

160706uitnodiging 1 september

 

buurtsafari
Burendag 2016 Gezelligheid en leuke activiteiten in Krispijn

Op zaterdag 24 september a.s. worden er op burendag in Krispijn veel leuke activiteiten georganiseerd. Het vindt allemaal plaats op verschillende locaties en verschillende tijden zodat buren op loopafstand leuke dingen kunnen kiezen om te bezoeken. Je kunt een dagje op buursafari door Krispijn ofwel bij buren kijken, meedoen, eten en gewoon een hele gezellige dag hebben.

Programma:
1. Start buurtsafari bij LETS Ruilwinkel, J.J.A. Goeverneurstraat 98. Van 9:30 – 12:00 uur
Om 10:00 uur bijt wethouder Karin Lambrechts de spits af met een kort openingswoordje over burendag in Krispijn.
En dan: ‘Gluren bij de buren’, een interactieve theatervoorstelling over en voor buren waarbij het publiek zal worden ingeschakeld om herkenbare/dagelijkse problemen met elkaar op te lossen.
Uiteraard is er ook koffie, thee en een bekertje ranja voor de kinderen. Ook zullen nog lekkere pannenkoekjes worden gebakken.
Verder is er nog knutselen voor de kinderen. Zij maken bloemen om cadeau te geven aan buren die zij leuk vinden, tegenkomen of gewoon in de bloemetjes willen zetten vandaag.

2. 2e pleisterplaats buurtsafari De Buitenwacht, Bosboom Toussaintstraat 67. Van 12.30 – 16:00 uur
Hier zullen diverse muziek- en dansworkshops, Djembée - hiphop – buikdans – Jai ho, worden gedaan. De citytrainers bieden een bootcamp aan. Last but not least presenteert de Buitenwacht vandaag haar nieuwe website.
Uiteraard ontbreken ook hier de lekkere hapjes en versnaperingen niet.

3. Pleisterplaats Groeituinen Halte Patersweg, Patersweg 53. Van 16:15 tot 19:00 uur
Op deze pleisterplaats wordt de BBQ aangestoken en kan lekker worden gegeten met producten uit de eigen tuin en uit die van de buren natuurlijk. Dit alles aangevuld met spullen van de slager, Lekkere Hindoestaanse bijgerechten en-zo-voorts. Dit wil je niet missen!!

De samenwerkende organisaties hanteren het motte ‘helpen bij de buren’. Hun vrijwilligers werken op verschillende pleisterplaatsen (bij de buren) samen om Burendag te laten slagen. Zij zijn van LETS Ruilwinkel Dordrecht, de Buitenwacht, Groeituinen, Buurtcirkel en Gemiva. Andere buren die willen helpen zijn uiteraard van harte welkom! Zij kunnen zich aanmelden bij de genoemde locaties.

 

BEHEERDER 

20 uur per week
Het betreft hier een vrijwilligersfunctie

Stichting De Buitenwacht nodigt gegadigden uit te solliciteren.

TAKEN:

- Registratie en aanwezigheid bij verhuren
- Openen en afsluiten van het gebouw
- Inrichting grote zaal naar behoefte gebruikers
- Verzorgen van koffie en thee voor de gasten bij verhuur
- Omgaan met de technische installaties
- Voorraadbeheer

FUNCTIE-EISEN:

- Correcte omgangsvormen
- Goede contactuele eigenschappen
- Technisch inzicht
- Goede conditie
- Eerlijk en betrouwbaar

SOLLICITATIE:

E-mail:
Telefoon:  078 6131359
Inlichtingen bij Els Hauser

Vanaf april 2016 gaat HCC ook in Dordrecht van start met maandelijkse bijeenkomsten. HCC staat voor ondersteuning en voorlichting bij het gebruik van computer, tablet en smartphone.
Iedere maand wordt er een ander thema besproken.