De Buitenwacht stimuleert dat mensen met verschillende culturele achtergronden met elkaar in contact komen en samen activiteiten ondernemen. In De Buitenwacht vinden ontmoetingen van mensen plaats die elkaar niet zo gauw tegenkomen. Hierdoor komt er meer begrip voor elkaar en voor elkaars situatie. Het heeft tot gevolg dat mensen uit vele culturen meer samen optrekken en initiatieven voor de wijk opzetten. De Buitenwacht ondersteunt mensen in hun ontwikkeling en emancipatie en stimuleert hen tot een bredere deelname aan de samenleving.