U bent welkom in De Buitenwacht

De Buitenwacht is een intercultureel en interreligieus centrum in Krispijn in Dordrecht. In De Buitenwacht is het mogelijk elkaar te ontmoeten, initiatieven te ontplooien en te zoeken naar manieren om met elkaar in dialoog te blijven vanuit ieders eigenheid. De Buitenwacht steunt mensen in het (weer) deelnemen aan de samenleving.

 

Actueel nieuws

Op 8 juni 2016 is de Creatieve Werkplaats opgericht met als werkplek De Buitenwacht.

De Creatieve werkplaats is geen vereniging of stichting en heeft ook geen bestuur. De werkplaats valt rechtstreeks onder het bestuur van De Buitenwacht.

De Creatieve werkplaats heeft als doel een werkruimte te bieden aan de deelnemers die met elkaar op een rustige en gezellige manier bezig kunnen zijn met haar/zijn hobby.
Onder hobby wordt verstaan:

  • Schilderen
  • Tekenen
  • Beeldhouwen in speksteen (kleine beeldjes)
  • Werken met glas: tiffany en mozaïek
  • Handwerken

De deelnemers aan de Creatieve werkplaats bespreken zo nodig praktische zaken met elkaar en zoeken gezamenlijk naar een oplossing.

Jan Alex van den Berg onderhoud namens de deelnemers de contacten met De Buitenwacht.

Openingstijden: woensdag 9.00 tot 12.30 uur. Je kan altijd vrijblijvend aan tafel komen zitten om de mensen en de hobby’s voor jezelf te ontdekken.