De Buitenwacht is een organisatie die van oudsher opkomt voor de mensen aan de basis. In De Buitenwacht worden de deelnemers ondersteund in de wirwar van allerlei bureaucratische regels en procedures. Nadruk bij de ondersteuning is allereerst voorzien in je eerste levensbehoeften en voorkomen dat de mensen dieper in de goot belanden. Dit wordt versterkt door onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal. Daarnaast heeft De Buitenwacht een signaalfunctie naar de samenleving en worden schrijnende situaties en aangekaart en opgepakt. De taak van De Buitenwacht is om mensen aan de basis bij elkaar te brengen zodat zij minder afhankelijk worden. De Buitenwacht moet bewaken dat de overheid en instellingen een prestatie leveren als dat van de mensen ook wordt verwacht. De Buitenwacht moet naast mensen staan die aan de overheid iets duidelijk willen maken. Zij moeten erbij ondersteund worden, maar moeten wel vanuit hun eigen kracht kunnen spreken. De Buitenwacht helpt de deelnemers bij het terugwinnen van hun zelfvertrouwen, waardoor zij vanuit hun eigen kracht weer met een bepaalde situatie kunnen omgaan.