anbi logo
In dit artikel staan links naar documenten waarmee we voldoen aan de nieuwe voorwaarden van de belastingdienst voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

De Buitenwacht is als Stichting een rechtspersoon en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting wordt geleid door het bestuur.