Wat is de ‘Stichting Vrienden van De Buitenwacht’?

1 SV logo klein

Op het eerste gezicht oogt het misschien wat verwarrend dat er naast de Stichting De Buitenwacht ( het bestuur van De Buitenwacht) ook een stichting Vrienden van De Buitenwacht is. Maar deze laatste stichting is in 1999, toen het gebouw gekocht moest worden, opgericht met als doel om De Buitenwacht financieel te ondersteunen door extra donateurs en fondsen te werven. Omdat de Stichting Vrienden van De Buitenwacht als goed doel erkend is, kunnen de donaties van de belasting worden afgetrokken. Het is ook mogelijk zo De Buitenwacht te steunen middels een geheel van de belasting aftrekbare bijdrage, die voor 5 jaar via de notaris wordt vastgelegd.
Voor alle duidelijkheid: de Stichting bemoeit zich niet met de interne zaken van De Buitenwacht, alleen met externe fondsenwerving.

De Vrienden waren onder andere betrokken bij de uitgifte van certificaten voor de aankoop van het gebouw in 2000 en bij de grootscheepse verbouwing in 2003.
Door de jaren heen konden regelmatig giften aan De Buitenwacht overgemaakt worden. Zo ook voor het Huiswerkhuis.
In de afgelopen jaren kon een deel van de tekorten van De Buitenwacht door ons opgevangen worden.

anbi logoDe Stichting is bekend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Download hier het pdf-bestand voor verdere informatie.

Het bestuur

Voorzitter Joop Mikx
Secretaris/penningmeester Ger Wark
Lid Kees Nusteling

We zouden ons werk niet goed doen als we ons IBAN-nummer niet vermelden: NL98 INGB 0006 7556 64 ten name van Stichting Vrienden van De Buitenwacht te Dordrecht.
We roepen u op donateur te worden door een bedrag te storten! Bij voorbaat hartelijk dank.