Wat willen we bereiken?

De Buitenwacht wil een gemeenschap zijn van en door mensen aan de basis die in de Buitenwacht elkaar kunnen ontmoeten, elkaar versterken en met elkaar samen activiteiten ontwikkelen en verschillen vieren.
Uitgangspunt is dat de mensen aan de basis zelf initiatieven ontwikkelen en dat er vrijwilligers zijn die zich verwant voelen om het proces van ontmoeting te stimuleren. In geen geval moet voor de ander worden gedacht. Mensen worden geprikkeld om zelf en met elkaar zaken te doen; het initiatief wordt niet overgenomen.
Waar zijn we goed in en wat zijn onze verworvenheden?

 • Betrokkenheid, compassie en een plek om te groeien
 • Onafhankelijkheid
 • Gelijkwaardigheid
 • Doe-organisatie vanuit de basis

Wat vraagt de omgeving van ons?

De mensen aan de basis vragen om een organisatie die voor hen opkomt en hen een stem geeft. We hebben een aanjaagfunctie en zijn een luis in de pels naar de politiek, beleidmakers en levensbeschouwelijke organisaties.

Hoe gaan we dit concretiseren?

 1. Bieden van een veilige en inspirerende omgeving in De Buitenwacht
 2. Ontwikkelen van de aanjaag- en luis-in-de-pels-functie
 3. Ontwikkelen van zingevingsactiviteiten die binden en energie geven
 4. Op zoek gaan naar deskundige vrijwilligers die zich verbonden met de mensen aan de basis en die betekenisvol bezig willen zijn
 5. Samenwerken met bondgenoten met vergelijkbare doelstellingen
 6. Continueren van onze huidige activiteiten (ontmoeten, ondersteunen, ontwikkelen) en versterken van de aanjaag- en luis-in-de-pels-functie
 7. Versterken van de onafhankelijke rol door meerdere inkomstenbronnen te verwerven en onze eigen broek op te houden